Større skrift: A A A

Sentrale tillegg, lokale forhandlinger og minstelønnssatser.

Lavtlønnstilegget er gitt til de tariffavtalene hvor gjennomsnittslønnen ligger under 90 % eller akkurat på 90 % i forhold til gjennomsnittlig industriarbeiderlønn.

Dette er kun en beregningsmåte og er ikke et utrykk for at en som tjener under industriarbeider-lønn er å regne som lavtlønnet.  Det er altså gjennomsnittslønnen på hele tariffavtalen, ikke den enkeltes lønn, som avgjør hvorvidt det gis lavlønnstillegg eller ikke.

Gjennomsnittslønnen på Presse- og Mediaoverenskomsten er på 273,86 per time eller et relativt lønnsnivå 111,7 vs. 101 for industrioverenskomstens verkstedsdel.

Det vil si at alle på denne overenskomsten får et tillegg på 2,50 pr time (4.875.- pr år i 100 prosent stilling).

I tillegg skal det føres reelle lokale forhandlinger.

I løpet av en måneds tid vil det også bli forhandlinger med MBL om regulering av minstelønnssatsene.

Som tidligere nevnt e-post i februar så har det vist seg at en titt på oppgjøret i Adresseavisen gir en god pekepinn på hvor høy lønnsveksten blir i mediebransjen.

Adresseavisen forhandler tidlig på året og har 1. januar som reguleringsdato og i år endte denne på 3 prosent. Oppgjøret inkluderer det sentrale tillegget.Denne "Adressaindeksen" tyder på at vi generelt kan forvente en høyere lønnvekst enn fjorårets som samlet ble på 2,83 prosent. Alle tall i denne tabellen er uten overheng og glidning.