Større skrift: A A A

Lønnsforhandlinger 2019

2019 er et mellomoppgjør med sentrale tillegg. Men Adresseavisens resultat fra 1. januar kan allikevel gi oss en pekepinn hvor klubbene i mediebransjen kan forvente å ende.

 

For oss i mediebransjen har det vist seg at en titt på oppgjøret i Adresseavisen gir en god pekepinn på hvor høy lønnsveksten blir i mediebransjen.

Adresseavisen forhandler tidlig på året og har 1. januar som reguleringsdato og i år endte denne på 3 prosent. Oppgjøret inkluderer det som måtte komme av sentrale tillegg senere på året.

Denne "Adressaindeksen" tyder på at vi generelt kan forvente en høyere lønnvekst enn fjorårets som samlet ble på 2,83 prosent. Alle tall i denne tabellen er uten overheng og glidning.